Konkurrentanalyse til dendigitaleborger.dk

Kortlægge hvilken kommunes hjemmeside der opleves bedst, og hvorfor.

Metode beskrivelse

De digital-ansvarlige i landets 98 kommuner interviewes, og udpeger sammen med eksperterne på konferencen de kriterier som kommunerne vil blive vurderet på. Derefter bliver udvalgte kommuner nomineret og derefter testet af 100 borgere i hver kommune.

UX ekspert Svend Georg Jørgensen fra Novicell beskriver anbefalinger til hver enkel kommune .

Nomineringen af kommunerne offentliggøres ultimo november 2019 på www.dendigitaleborger.dk.

Hele analysen samles i 'UserGap - Det Digitale Kommune Benchmark'.

Der måles på brugeroplevelsen i 5 kategorier, samt på:

  • Relevans - indholdet opleves som værdiskabende
  • Troværdigt - er det tillidsvækkende
  • Brugervenligt - er det nemt at finde rundt
  • Godt design - er det pænt og tidssvarende
  • Oplevelsen før og efter besøget
  • Vil test-personerne bruge den pågældende hjemmeside?
  • Hvilke services eller indhold var specielt godt på hjemmesiden (fritekst svar)?

Alle kommuner måles op imod alle andre.

Overordnet mål med analysen

Hjemmesider bliver målt på bruger-oplevelsen ved udførelse af 3 opgaver.

Opgaverne kan udføres på alle kommunernes hjemmesider og testen sammenligner, hvor godt "kunden" oplever hjemmesiderne - altså brugeroplevelsen.

Køb adgang til analysen

Den samlede rapport kan købes for 7.995,- kr.

Interviews gennemføres oktober-december 2019
Testen gennemføres i januar 2020.

Spørgsmål til undersøgelsen kan rettes til Thomas Kragh - [email protected]

Køb rapporten

Tilkøb den samlede rapport med anbefalinger.
DKK 7.995,-

Spørgsmål eller brug for hjælp?

Rasmus Vittrup Halvor, CEO Bogreolen.dk (tidligere UserTribe), har bl.a. udviklet og testet online markedsføring som rådgiver og leder hos UserTribe, samt ved Bogreolen.dk. Han har rådgivet en række af de største danske og internationale virksomheder med test af bl.a. digital markedsføring og udvikling af digitale koncepter, og er specialiseret i at designe testen ud fra et forretningsmæssigt perspektiv, med fokus på at resultaterne er direkte implementerbare i det efterfølgende arbejde.

Scroll to Top