Hvis du er blandt de bedste freelance specialister

Bliv fundet af større virksomheder. Få muligheden for at lave spændende projekter. Vi tager os af alt det praktiske med kontrakter og fakturering.

Bliv en af Jelbers håndplukkede specialister

Som freelancespecialist, hjælper vi dig med en platform til at blive mere synlig og forbinde dig med interessante projekter. Vi har ikke en kæmpe database med folk, som kunderne kan abonnere på, eller lister med tusindevis af folk, som man forsvinder i. Vi er en premium service bestående af de bedste uafhængige marketingspecialister. Derfor er vi omhyggelige med at håndplukke folk baseret på deres erfaring, referencer og anbefalinger.

Når du er blevet en del af Jelber, så er det let at komme i gang med projekter:

  • Du registrerer dig på vores portal, gennem et link vi sender til dig, så vi kan præsentere alle på en ensartet og overbevisende måde
  • Alt data opbevares og behandles i overensstemmelse med GDPR reglerne
  • Når vi identificerer et potentielt projekt, så sender vi dig en briefing og aftaler rolle, leverancer, timing og budget
  • Når kunden har godkendt projektaftalen starter vi projektet
  • Vi håndterer alt det praktiske med økonomi, kontrakter, NDA’er, betalingsplan, fakturering af kunden mv.
  • Sammen med kunden laver vi en evaluering og vi vil gøre alt for at have det næste projekt klar til dig

Vi tror på et langsigtet strategisk samarbejde med dig og kunderne. Vores mission er, at supportere dig, så du kan levere det bedste arbejde og skabe tilfredse kunder.

Vi er altid interesseret i at høre fra dygtige freelancer og du er meget velkommen til at sende os dit CV via www.jelber.dk/signup.

front_buttom
Scroll to Top