billeder.001

Hvad er din strategi for at skabe et agilt og fleksibelt marketing setup?

Af Claus Leinøe

Mange virksomheder ønsker større fleksibilitet og tilpasningsevne i deres marketing setup og insourcer derfor ressourcer og kompetencer, som normalt før blev købt hos bureauer og konsulentfirmaer. Hvis man ønsker at dække hele marketingpaletten, så kræver denne øvelse rigtigt mange forskellige specialister og derfor supplere flere og flere sit setup med freelancere til f.eks. at:

  • Dække et område af, hvor der ikke er behov for en fuldtids ansat
  • Tilføre nye midlertidige kompetencer til at kickstarte et nyt initiativ og overføre viden til organisationen
  • Få et udefra syn på tingene, som kan bidrage med innovation og nytænkning
  • Tilføre ekstra ressourcer, da der er brug for flere hænder i en periode
  • Blive klogere på, hvad ens behov egentligt er før man fastansætter

Fordelene ved at anvende freelancespecialister er mange og der har jeg tidligere skrevet om i denne artikel. Men hvordan gør man sig egentligt klar til at arbejde med en mere "blandet" arbejdsstyrke af freelancespecialister og fastansatte og, hvordan sikrer man maksimalt udbytte af freelanceressourcerne?

  1. Lav en strategi og få den forankret. Hvis man ønsker at arbejde på en ny måde og i højere grad, at supplere egne ressourcer med freelancerer, så starter det med en plan og strategi. I større virksomheder oplever vi, at dette bedste sker i et tæt samarbejde mellem HR, procurement og forretningsområderne. Herved forankres brugen af freelancere i organisationen, som en del af en større strategi om at sikre en fleksibel arbejdsstyrke og de bedste talenter til projekterne.
  2. Feedback. Som man opererer med løbende 1:1 og MUS samtaler mv. ift. faste medarbejdere, så er det vigtigt at sikre feedback til freelancerne, så de ved, hvor de står og hvad tilfredsheden er af arbejdet. Det højne motivationen og sikrer det bedste resultat for alle. Freelanceren kan iøvrigt også være en værdifuld partnere til at give feedback til virksomheden ift. ledelse, processer, effektivitet mv. En af fordelene ved at arbejde med en platform som Jelber er, at vi løbende har opfølgning på freelancere og virksomheder for at sikre, at forventningerne til samarbejdet indfries og at der er feedback begge veje.
  3. Integration. Uanset om der er tale om længere projektaftaler eller ej, så vil mange freelancere gerne deltage i interne møde og arrangementer(også fysiskt når der åbnes mere op for det igen). Det skaber en større samhørighed med resten af teamet og skaber motivation og relationer.
  4. Ordentlige forhold. Hvis man ønsker at tiltrække de bedste freelance ressourcer, så kræver det, at man sikrer dem ordentlige forhold. De normale indkøbsbetingelser for leverandører arbejder ikke nødvendigvis til fordel for folk som arbejder solo og er selvstændige. Vær derfor realistisk og rimelig ift. aflønning(som jo skal dække løn, ferie, pension, sygdom, IT udstyr mv..) og betalingsbetingelserne. Heldigvis er rigtigt mange virksomheder allerede opmærksomme på dette og har udarbejdet særskilte aftaler og kontrakter, som motiverer og arbejder for at kunne anvende en mere fleksibel arbejdsstyrke. Hos Jelber arbejder vi med rammeaftaler på tværs af alle vores freelancere, det gør at det er let og ukompliceret at entrere med alle de specialister man ønsker og at der er styr på det formelle.
  5. Hvor og hvornår. Det sidste succeskriterie er at være skarpe på setup'et. Corona har vænnet os alle til at arbejde remote, hvilket er noget mange freelancere er postive overfor og som for mange virksomheder gør det nemmere at inkludere freelancere i projekterne. Det gør f.eks., at man kan få en udvidet pulje af specialistressourcer, da geografien ikke er afgørende. Dette er også en del af baggrunden for at vi har dygtige specialister fra lande som Tyskland, UK og US, som en del af Jelber og som uden problemer indgår i projektteams på udvalgte opgaver. Er der brug for at freelancerne arbejde on-site, så gælder det om at have faste aftaler og sikre tilgængelighed af systemer og de andre projektdeltagere. Et andet vigtigt kriterie er fleksibiliteten. Med mindre der er tale om fuldtidsprojekter eller projekter der kører som SCRUM, så er det en fordel for freelancerne, hvis de selv kan medvirke til at planlægge, hvornår de løser opgaverne.

 

Scroll to Top